Testy szczelności BLOWER DOOR

Testy szczelności BLOWER DOOR

2014-08-11

Mobilne Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego zakupiło urządzenie do badań szczelności powietrznej budynków. Prowadzimy pomiary szczelności wg PN-EN 13829 "Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności cieplnej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora."

Powrót