Granty Europejskie

Granty Europejskie

labolatorium Budownictwa Energooszczędnego wspiera tworzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Działalnośc LBE ma ma celu wzmocnienie współpracy między polskim biznesem oraz przyczyniać sie do komercializacji badań naukowych z korzyścią dla polskiej gospodarki. Cele te LBE realizuje poprzez współpracę z innymi podmiotami tworząc wspólne przedsięwzięcia. LBE przygotowuje projekty innowacyjne oraz badania naukowe między innymi dla programów oferowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.