Pozyskiwanie kompleksowego wsparcia dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych!

Wsparcie w POZYSKANIU DOFINANSOWANIA na zadania z zakresu ograniczenia zużycia energii i wzrostu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, w tym:

  • budowa lub zmiana systemów ogrzewania na bardziej efektywne ekologicznie i ekonomicznie,
  • wdrażanie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji (PONE),
  • termomodernizacja budynków,
  • instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw, zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.

Wsparcie przy współpracy z WFOŚiGW | NFOŚiGW | BGK, BOŚ, inne.

Kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla budynków energooszczędnych NF40 i pasywnych NF15 z NFOŚiGW.

Pozyskiwanie dofinansowania