WUFI Pro 5.3 + 2D 3.4

WUFI Pro 5.3 + 2D 3.4

2014-08-11

Za pomocą programu WUFI można oszacować czas wysychania lekkich i ciężkich konstrukcji przegród z początkowej wilgoci technologicznej oraz wilgoci powstającej w wyniku eksploatacji. Można oceniać niebezpieczeństwo wystąpienia kondensacji wilgoci wewnątrz przegrody oraz analizować zróżcicowane wpływy np. ustawienia przegrody względem stron świata lub występowanie zacinającego deszczu. W programie WUFI zastosowano sprzężony model zjawisk transportu ciepła i wilgoci, służący do oceny dystrybucji masy i energii w szerokim zakresie materiałów budowlanych i danych pogodowych. Program może być pomocny przy projektowaniu nowych przegród budowlanych, wyborze odpowiedniego rozwiązania modernizacyjnego istniejących przegród budowlanych, narażonych na wpływ czynników lokalnego klimatu zewnętrznego. Pozwala na porównanie różnych propozycji rozwiązań pod względem właściwości higrotermicznych. Jest to szczególnie istotne w zagadnieniach modernizacji budynków o charakterze zabytkowym. Dodatkowo WUFI dostarcza informacji o złożonych procesach transportu wilgoci w ścianach wielowarstwowych, pomagając w ten sposób projektantom przy podejmowaniu decyzji odnośnie doboru warstw w tym np. ilości wilgoci skumulowanej w poszczególnych materiałach warstw, wpływu wentylacji pomieszczeń na przyrost wilgoci w warstwach przegrody, wpływu sposobu eksploatacji pomieszczeń na zawilgocenie przegród. Program ten również wspomaga projektowanie przy użyciu nowoczesnych materiałów budowlanych, w tym np. "inteligentnych" warstw opóźniających przepływ pary wodnej, przy projektowaniu termomodernizacji przegród od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Powrót