Wrocław Rumiankowa

Kategoria:
Analiza energetyczna

Klient:
Prywatny

Data realizacji:
2014-05-15

Celem opracowania była analiza dokumentacji projektowej oraz wykonanie niezbędnych obliczeń energetycznych oraz numerycznych prowadzących do przedstawienia zaleceń pozwalających na osiągnięcie przez projektowany zespół budynków standardu budynku niskoenergetycznego NF 40, określonego przez NFOŚiGW w przepisach szczegółowych. nalizę energetyczną budynków wykonano w programie ArCADia Termo.

Zakres prac:

  • Przedstawienie wymagań ogólnych NFOŚiGW.
  • Analiza rozwiązań projektowych w zakresie obudowy budynków wraz z przedstawieniem zaleceń prowadzących do osiągnięcia standardu NF 40.
  • Analiza rozwiązań projektowych w zakresie techniki wentylacyjnej wraz z przedstawieniem zaleceń prowadzących do osiągnięcia standardu NF 40.
  • Analiza rozwiązań projektowych w zakresie instalacji CO i CWU wraz z przedstawieniem zaleceń prowadzących do osiągnięcia standardu NF 40.
  • Wyniki analiz komputerowych dla stanu projektowego i projektowego z uwzględnieniem zaleceń, potwierdzające osiągnięcie standardu NF 40.

Labolatorium Budownictwa Energooszczędnego wykonało dokumentację zawierającą obliczenia, analizy oraz modele energetyczne detali projektowych.

detale


Wszystkie realizacje