Źródło:
Konferencja naukowa, materiały konferencyjne.

Data:
2012-11-16

wszystkie pozycje

Jakościowa analiza termogramów

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła na podstawie normy PN-EN ISO 6496 nie uwzględniają wpływu zróżnicowanych czynników zaburzających przepływ ciepła przez przegrody zewnętrzne. Przyjmowane są założenia upraszczające, które mogą powodować występowanie różnicy w stosunku do rzeczywistej izolacyjności termicznej. Jedną z metod pozwalających na prowadzenie diagnostyki cieplnej przegród zewnętrznych są badania termowizyjne. Badania te wykorzystywane są przede wszystkim do jakościowej oceny stanu ochrony cieplnej przegród zewnętrznych w budynkach. Celem badań jest przedstawienie jakościowej analizy obrazów cieplnych (termogramów) oraz wykorzystanie pomiarów termowizyjnych w oszacowaniu izolacyjności cieplnej przegrody.

Pobierz artykuł w formacie PDF  >